Instellen van een autoresponder / afwezigheidsassistent

Via uw Control Panel heeft u de mogelijkheid om voor elke mailbox een autoresponder in te stellen. Dit kan handig zijn om de afzender te laten weten dat een e-mail is aangekomen of wanneer u afwezig bent voor een bepaalde periode.

In onderstaande videohandleiding treft u de stappen aan.
Videohandleiding | Instellen van een autoresponder